Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 18 mars kl 13

02 MAR 2017 09:03
Årsmöte Kiviks Simklubb

När: 18 mars
Tid: 13:00
Plats: Äppelriket i Kivik.
  • Uppdaterad: 02 MAR 2017 10:29

Dagordning vid föreningsstämma med medlemmarna i

Kiviks Simklubb, lördagen den 18 mars 2017

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) En ledamot i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor.

Skribent: Katja Hansson

Postadress:
Kiviks SK - Simidrott
Andreas Hansson, Mellby stora väg 20
27735 Kivik

Kontakt:
Tel: 0414414140
E-post: kivikssimklubb@gmail...

Se all info